Prázdniny

… trochu jinak

Program 2013 – termín 18. – 24. 8. 2013

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

 

o prázdninách 2013 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. A již posedmé to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody. Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE DOKTORSKÉ:

praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) pod vedením lektorů:

PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., Filosofická fakulta MU Brno – zaměřeno
na taneční a pohybovou terapii

PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor – zaměřeno
na muzikoterapii

Mgr. Martin D. Polínek, Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci – zaměřeno na výchovnou dramatiku a dramaterapii

PaedDr. František Zborník – dramaturg a režisér – zaměřeno na divadlo
a didaktickou hru

ODPOLEDNE DOCENTSKÉ:

Učíme se (mnohému) dramatickou hrou

(vědomosti v souvislostech, poznávací a sociální dovednosti)

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta UK Praha

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

(outdoor drama; scéničnost v cheap pharmacy online us lidském chování; využití metod dramatické výchovy v OSV; OSV ve škole apod. – definitivní výběr témat na místě). Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

průběžně:

Výživové poradenství online mail order pharmacy reviewsvede Mgr. Eva Urbanová

Břišní a jiné relaxtance – vede Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr generic viagra online vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování cialisonline-lowprice.com vede PaedDr. Luboš Holzer

Výtvarná a artefiletická dílna –vede Dr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Autorská čtení viagraonline-cheapbest.com buy viagra online přítomní básníci a spisovatelé

Posezení u baru – vedou znalci lidských potřeb

Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
genericviagra4sexlife
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění … Vedoucí je i letos velmi oblíbená Mgr. Jana Vožechová, Ph.D.

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 18. – 24. 8. 2013. (Ne-So)

Cena pro účastníka programu je 3.920,- Kč, pro dítě v táboře 2. 520,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2.900,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora.

 

Comments are closed.