Prázdniny

… trochu jinak

Josef Valenta

Josef Valenta

Josef Valenta

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.

Učitel a potulný lektor. Emeritní četař ČSLA, vojenská odbornost č. 935 – písař; nyní již pravděpodobně vyřazen i ze záloh.
Strážce přírody CHKO Kokořínsko.
Záliby, mj.: Kráčení spíše méně obydlenou kopcovitou krajinou v kterékoliv roční době a za každého počasí

 • Divadlo s nedivadelníky.
 • Respektování kočičí svobodomyslnosti.
 • Analýza lokálních piv.

Grafománie

 • KASÍKOVÁ, H. (ved.) – VALENTA, J. (ed.) a kol. Interkulturní výchova a vzdělávání: efektivní metody a formy. Výstup z grantu č.16226/03-22 MŠMT, [cd-rom] Praha : Katedra pedagogiky FFUK 2003.
 • KASÍKOVÁ, H. – VALENTA, J. Učební gymnastika. Raadce učitele.3., C 2.8, Praha : Raabe 2003.
 • VALENTA, J. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik – srovnání systémů. Praha : Institut sociálních vztahů 1999.
 • VALENTA, J. Glosy k (meta)didaktice osobnostní a sociální výchovy. In: Historie a perspektivy didaktického myšlení. Red. A.Vališová. Praha : Karolinum 2004, s.187 – 202.
 • VALENTA, J. Jednoduché metody dramatické výchovy (hraní rolí) ve výuce různých předmětů. Raadce učitele. 3., C 2.9. Praha : Raabe 2003.
 • VALENTA, J. Komplexní rozvoj osobnosti žáka. In: KASÍKOVÁ, H. – VALIŠOVÁ, A. a kol. Školní svět (prac. název) Praha : Institut sociálních vztahů 2005 (v tisku).
 • VALENTA, J. Učíme (se) komunikovat (na pomoc osobnostní a sociální výchově ve školách). Kladno : AISIS 2005.
 • VALENTA, J. Manuál k tréninku řeči lidského těla (Didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS 2004.
 • VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3. vyd. Praha : Institut sociálních vztahů 2005.
 • VALENTA, J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno : AISIS 2005.
 • VALENTA, J. Učit se být. 2.vyd. Praha – Kladno : STROM – AISIS 2003.

Současná působiště:

Činnost na prázdninách

Vede odpolední semináře zaměřené obvykle na….

 • témata osobnostní a sociální výchovy podle RVP (autor podkladového textu tématu OSV v RVP; obsah: – rozvíjení kompetence komunikační, personální a sociální (neverbální i verbální komunikace – vč. řady podtémat: řeč lidského těla, technika mluveného projevu, poslechová analýza mluveného projevu, verbální strategie, řešení konfliktů atd.);
 • témata divadelní/dramatické výchovy (divadelnost a dramatičnost jako prostředky výchovy a vzdělávání)