Prázdniny

… trochu jinak

Dáša Vašíčková

Vystudovala střední školu zemědělskou školu, ale usoudila, že práce s mládeží jí bude více naplňovat.  Proto se stala vychovatelkou u učňovské mládeže. Ale život to chtěl jinak. Po porodu dcerky, začala pracovat jako barmanka, řidička kamionu, obchodní referentku, recepční, vedoucí prodejny a podnikatelka se železem. Dá se tedy o Dáše říci, že je to taková železná Lady Nesměře. A jak to už v životě bývá, kruh se uzavřel a v současné době již třetím rokem opět pracuje ve školství jako asistentka u dětí s kombinovanými vadami. Je členkou týmu alternativních pohybových aktivit /APA/ a vede taneční kroužek.  Dvanáct let se věnuje břišnímu tanci. Ten jí pomáhal zdolávat životní etapy. Díky němu se dokázala přijmout a stát se sama sebou. Tuhle životní zkušenost a uvolňující pocity z tanečního pohybu a přijmutí svého ženství posílá dál jako lektorka v Nesměři. Jak sama říká,“ tanec je celý můj život, je to jako dýchání.“

Činnost na prázdninách

Poslední 3 ročníky na prázdninách v Nesměři pravidelně dvakrát denně  rozvlnila ladné křivky přítomných dam. Přijděte  si prožít a užít svoji vnitřní ženu.