Prázdniny

… trochu jinak

Jan Slavík

Jan Slavík

Jan Slavík

Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. – lektor do roku 2012

Narodil se v jihočeském Písku před asi pětapadesáti lety. Jako mladík se zajímal o včely, čmeláky a mravence, které občas chová dodnes. Po maturitě se tři a půl roku věnoval studiu na FVL UK, kde mu postupně docházelo, že pořádně neví, co chce. Ve snaze na to přijít se věnoval péči o všechna možná zvířata v ZOO Praha a pustil se do cesty kolem své hlavy, která vyústila do studia výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Praze. Po něm působil jako učitel na základních a středních školách a učil na katedře výtvarné výchovy Ped F v Praze a v Plzni. Zajímá se o tenké prostupné hranice mezi skutečností, uměním a sněním, zejména v arteterapii. Otázka, nezodpovězená dříve, zůstává otevřená.

Činnost na prázdninách

Toulání mezi skutečností, uměním a sněním prostřednictvím výtvarných aktivit.