Prázdniny

… trochu jinak

Hana Kasíková

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Již trochu lenivá lektorka letní školy: věnuje se jen těm výukovým aktivitám, které ji veskrze baví. Přispívá do kursu vedenému doc. Jarkou Dosedlovou strukturou tančených příběhových  dramat a občasně na letní škole učí i jiná témata (z oblasti inovativní výuky a dramatické výchovy.) 

Po létech profesní činnosti na FF UK jí dala vale (zaháčkovaná jen v PhD. studiu) a v průběhu roku je lektorkou v kursech pro učitele, ředitele a další pedagogické pracovníky, mentorkou ve vzdělávacích programech škol, poradkyní pro školy, odbornou garantkou vzdělávacích projektů.  Pracuje pro řadu organizací (Služba škole Mladá Boleslav,  ZVAS, NPI ČR, EDUin, ČŠI aj.).  Napsala řadu knih a  článků o vzdělávání, především o výukových strategií optimálních pro vzdělávání dětí různorodých učebních charakteristik (kooperativní učení, individualizační strategie, dramaticko výchovné postupy) a o  učitelském vzdělávání (rozvoj sociálních kompetencí, schopnost pracovat v učitelských týmech). Je velkou obdivovatelkou kočičího plemene a tvrdí, že se od něj máme pořád co učit.