Prázdniny

… trochu jinak

Hana Kasíková

Hana Kasíková

Hana Kasíková

Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.

Věrna Filozofické fakultě Univerzity Karlovy po mnoho let: tam studovala a učí doposud na Katedře pedagogiky. Souběžný poměr na Katedře výchovné dramatiky je jen částečný, ale těší ji, stejně jako lektorování v kursech pro učitele, ředitele a jiné obyvatele planety. Píše knížky a články o vzdělávání a vyučování, které by mělo dobře fungovat, pro ty, kteří chtějí dobře fungovat. Milovnice koček: tvrdí, že učit se od nich je nejlepším principem celoživotního vzdělávání.

Činnost na prázdninách

Jedna ze dvou nejhezčích lektorek Prázdnin. Vede tradičně odpolední seminář zaměřený na vše, co se lze učit od koček (hluboké uvolnění, radost ze hry, umění čekat, chvíle pro sebe, přirozená rovnováha), i na to, co se od koček opravdu jen těžko naučíme: dovednost s někým spolupracovat. V termínech vědy jsou to pak témata: Stres a jeho zvládání, Improvizační hry a cvičení, Učíme se spolupráci spoluprací, Konflikty a jejich řešení, Dramatickovýchovné struktury, Sociální dovednosti pro školu a život. Konkrétní výběr v mnohém závisí od toho, kdo se sejde.