Prázdniny

… trochu jinak

Martin Dominik Polínek

Martin Dominik Polínek

Martin Dominik Polínek

Mgr. Martin Dominik Polínek

Nejmladší posila lektorského týmu, kterážto skutečnost je v očích jeho starších kolegů jedinou jeho vadou. Dramaterapeut, působí ve Středisku výchovné péče DOMEK Zlín, učí na ZUŠ Zlín, doktorand na Katedře speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci, herec, režisér, dramatik. Člen divadelního souboru Malá scéna Zlín.

Zabývá se především dramaterapií v etopedické péči (poruchy chování), a několik let vede dramaterapeutické semináře pro nejrůznější cílové skupiny (pěstouni, sociálně znevýhodnění jedinci, pomáhající profese aj.). Zabývá se též teatroterapií pro osoby s mentální retardací. Spoluzakladatel Institutu prevence a vzdělávání (IPAV) – multiprofesní sdružení, které se zabývá prevencí a terapeutickou intervencí.

Činnost na prázdninách

V dopoledních seminářích povede skupinu zaměřenou na prožitkové metody formou expresivních terapií (především dramaterapie) s názvem „Setkání se svým Já“.