Prázdniny

… trochu jinak

Martin Dominik Polínek

Mgr. Martin Dominik Polínek, Ph.D.

Principál inkluzivního divadla Tyátr ModroDiv, doktor speciální pedagogiky, monarchista a včelař –  působí jako odborný asistent na Univerzitě Palackého v Olomouci, dále jako pedagog literárně-dramatického oboru na ZUŠ Zlín. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v gestaltterapii. Provozuje soukromou terapeutickou a supervizní praxi v oblasti gestatterapie, dramaterapie, teatroterapie a skazkoterapie. Pracuje s dospívajícími s problémovým chováním a s dospělými s psychickými problémy. Specializuje se na divadelní tvorbu s jedinci s jinakostí.

Činnost na prázdninách

V rámci „Prázdnin trochu jinak“ se pokouší zprostředkovat účastníkům setkání „se svým JÁ“ prostřednictvím metod dramaterapie, gestaltdramatu, skazkoterapie a plastické práce s tělem. Pokouší se o integraci různých expresivních přístupů tak, jak to vyžadují aktuální potřeby skupiny. … A na konec může (ale také nemusí) vzniknout divadelní performance.