Prázdniny

… trochu jinak

Zdeňka Polínková

Mgr. et Bc. Zdeňka Polínková

Jsem speciální pedagog a psycholog. Mnoho let jsem pracovala ve Středisku výchovné péče. Působila na školách jako školní speciální pedagog. V poslední době jsem se nejvíce zaměřovala na práci s lidmi a jejich rodinami s poruchami autistického spektra (PAS) zejména v rámci organizace Za sklem, ale i ve spolupráci s dalšími organizacemi. Aktuálně pracuji jako speciální pedagog ve Speciálně pedagogickém centru a jsem v psychoterapeutickém výcviku. Je spoluzakladatelkou inkluzivního divadla Modrodiv.


V rámci Nesměře se zaměřuji na prohlubování vnímání sebe sama prostřednictvím metody kognitivně plastického pohybu, uvědomění svých možností komunikace na bazální tělesné úrovni, která je společná a srozumitelná pro všechny lidi. Práce vychází z rehabilitačně terapeutického základu, který je rozvíjen v uměleckou divadelní expresi. Pohyb respektuje vývojovou kineziologii a nabízí možnost jak uvědomění si tělesných prožitků, rozšíření pohybových možností, ale má dopad i na podporu a rozvoj kognitivních funkcí skrze práci s tělem.