Prázdniny

… trochu jinak

František Zborník

František Zborník

František Zborník

PaedDr. František Zborník       († 2018)

Dle vlastních slov nejstarší a nejseriosnější člen týmu, původně bohemista, člen katedry bohemistiky na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, později kateder pedagogiky a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze. Hlavními obory literatura, divadlo a dramatická výchova. Nyní „úředník v kultuře“ v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu. Vedle pedagogické činnosti se zabývá divadlem a literaturou i prakticky, je autorem rozhlasových scénářů (např. rozhlasová pohádka O lásce k velkému stromu) a divadelních her (např. Tři muži ve člunu a pes – s použitím prózy Jeroma Klapky Jeroma uváděná aktuálně v Divadle ABC) a knížek pro děti: O dívce Hanako a nejkrásnějším draku (1999), Naháči a načesáni (2003). Příležitostně divadelním režisérem v amatérském i profesionálním divadle. Cítí se stále jarým, leč není tomu tak, a proto nezbývá než být seriosním.

Činnost na prázdninách

Ve své úředničině vypadnuv z aktuálních proudů pedagogických, vrátí se ke kořenům a nabízí: Dramatická výchova pro mladé, starší i pokročilé (dle složení skupiny). Začneme třeba jednoduchými hrami a postoupíme – dá-li Pánbu – až k dramatu. Ono se uvidí.