Prázdniny

… trochu jinak

Jiří Strašík

Jiří Strašík

Jiří Strašík

Mgr. Jiří Strašík

Jeden z pracovně i osobně nejstarších lektorů Prázdnin. Původně vedl dopolední dílny se zaměřením na spojitosti dramatických a hudebních aktivit, v poslední době se věnuje doplňkovým činnostem jako bylo Prázdninové flétnování, nyní Prázdninový orchestr. V záloze snad stále kapitánem, vojenská odbornost č. 930 – zpěvák). S básníkem Svobodou pravidelně vystupoval v hudebních večerních pořadech U Jílků (The Freedom Band).

Činnost na prázdninách

Hudební dílna poskytuje účastníkům prostor pro využití múzických aktivit v oblasti osobního rozvoje. Účast v dílně není podmíněna úrovní hudebních schopností účastníků, resp. jejich subjektivním pocitem hudební méněcennosti. V dílně se pracuje s každým dřevem. Prázdninový orchestr (v poslední době obvykle hodinka po obědě před odpoledními semináři) –  snaha o souhru všech možných i nemožných hudebních a jiných nástrojů a lidských hlasů.