Prázdniny

… trochu jinak

Luboš Šaman Holzer

PaedDr. Lubomír Holzer

Od roku 1957 prošel těmito výchovnými a vzdělávacími institucemi v Olomouci, Brně a v Praze

 • Jesle
 • Mateřská školka
 • Základní devítiletá škola
 • Střední průmyslová škola strojnická
 • Strojní fakulta VÚT Brno (naštěstí nedodělal)
 • Pedagogická fakulta UP Olomouc
 • Hudební fakulta AMU Praha

Dělnické a jiné profese:

 • samostatný operátor na samočinném automatickém počítači Minsk 22 A
 • dělník v cihelně, řidič, zámečník, popelář, topič v divadle a jinde
 • vychovatel v ÚSP Šternberk
 • před odchodem k olomouckým popelářům odborný asistent na FF UP Olomouc

Umělecké profese:

 • profesionální hudebník – Kontraband Milana Svobody, OPSO Praha, Kvinterna, Shamanic orchestra, Jagabab, Znamení dechu ad. herec – Semafor a md., loutkoherec – Ústřední loutkové divadlo Praha, režisér, producent, libretista, skladatel, textař, umělec, autor. Nahrál více jak 22 CD a LP a točí dále.

V posledních patnácti letech:

Lubomír Holzer se zabývá nejvíce muzikoterapií, profesionální hudbou, herectvím a uměním všeobecně. Je tedy muzikoterapeut, speciální pedagog, profesionální umělec (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, textař, libretista etc.) odborný garant a lektor muzikoterapie, učitel, organizátor, hybatel a novátor. V současnosti působí jako externí lektor muzikoterapie na ICV FF UP Olomouc. Vytvořil vlastní hudební styl a muzikoterapeutickou metodu, které dále rozvíjí, provádí, učí, propaguje a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Stejně tak působí coby umělec a učitel. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení se současností i budoucností Nesmíru. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba jsou pro něj posláním celoživotně, tak jako hudba a umění všeobecně. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou nedílnou součástí jeho života i jeho práce.

V Nesměři působí rovněž coby doprovodný kytarista, příležitostný tanečník, dobrovolný vodník z řeky Oslavy a konzument buřtů.

Podívejte se na moje barevné stránky: http://www.muzikoterapie.net

Činnost na prázdninách

Ve dne lektor muzikoterapie, po obědě a poledním klidu u řeky spolu budeme bubnovat na djembé, večer relaxovat při muzikoterapii, v noci se kamarádit a hovořit s lesními, vodními a elementárními bytostmi – vílami, skřítky, dévami, gnómy a salamandry zvláště (také s jeleny). To vše pro vaše blaho, reanimaci a rekuperaci. Pomohu vám také přiměřeně zvýšit vaši entropii.