Prázdniny

… trochu jinak

Jarka Dosedlová

doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

 Jarka

Pracuje v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde učí samé hezké předměty: sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). V roli výzkumnice se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví.

Co si pamatuje, má ráda tanec na všechny možné způsoby a je ráda, že může propojovat svůj koníček s prací v oblasti taneční terapie. Seznámila se s ní na studijní stáži v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt), vzdělání si doplňuje stále a rozšiřuje ho i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům. Pořádá seberozvojové tanečně-pohybové kurzy a napsala knížku Terapie tancem (Grada, 2012).

Na Prázdninách povede pohybový seminář vycházející z vybraných tanečně terapeutických proudů (primitivní exprese, symbolické taneční terapie, koncentrativní pohybové terapie…). Zaměří se na prohloubení vztahu účastníků s vlastním tělem, posílení osobní pohody skrze tělo a pohyb, spojení se s vlastními zdroji a prožitek radosti, pohybové hravosti i pospolitosti.

Důležité upozornění: pro tento seminář nemusíte ani trochu umět tančit!

doc. PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. – dosedlova@mail.muni.cz

Vizitkové URL –

(http://www.muni.cz/phil/people/Jaroslava.Dosedlova)