Prázdniny

… trochu jinak

Pavel Vacek

Pavel Vacek

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

je absolventem Filozofické fakulty UK v Praze (obor pedagogika – psychologie). Na Pedagogické fakultě MU v Brně studoval doktorský studijní program pedagogika (Ph.D.) a titul docent v oboru pedagogika získal na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Doc. Vacek je emeritním děkanem Pedagogické fakulty UHK a v minulosti působil i ve vedení hradecké univerzity v pozici prorektora.

Svoji pedagogickou dráhu započal na SPgŠ v Nové Pace jako učitel střední školy. Od roku 1982 pracuje na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové (Katedra pedagogiky a psychologie). Profesní zaměření: pedagogická psychologie, psychologie morálky, výchova charakteru, dramatická výchova, pedagogicko-psychologická diagnostika, sociálně psychologický výcvik, psychologické poradenství se zaměřením na dospívající a VŠ mládež.

Činnost na prázdninách

Vedení odpoledního semináře a v jeho rámci pak zejména: Hraní rolí, hledání identity, mezilidské vztahy a nalézání lepších řešení za pomocí psychologických prostředků a poezie „života“. Lekce mají prakticko-dovednostní, zážitkový a metodický charakter. Ve večerních hodinách bývá obvykle zařazena přednáška věnovaná aktuálním zákrutám a podivnostem v mezilidských vztazích.