Prázdniny

… trochu jinak

Pavel Vacek

Pavel Vacek

Pavel Vacek

PhDr. Pavel Vacek Ph. D.

Působí na Katedře pedagogiky a psychologie univerzity v Hradci Králové. Absolvent FF UK v Praze, obhajoba disertace na PdF MU v Brně. Profesní zaměření: pedagogická psychologie, psychologie morálky, výchova charakteru, dramatická výchova, sociálně psychologický výcvik, psychologické poradenství se zaměřením na dospívající a VŠ mládež.

Činnost na prázdninách

Vedení odpoledního semináře a v jeho rámci pak zejména: Hraní rolí, hledání identity, mezilidské vztahy a nalézání lepších řešení za pomocí psychologických prostředků a poezie „života“. Lekce mají prakticko-dovednostní, zážitkový a metodický charakter. Ve večerních hodinách každý rok zařazena očekávaná přednáška o řešení problémů párového soužití zvaného manželství.