Prázdniny

… trochu jinak

Jan Michalík

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Jeden ze dvou zakladatelů (spolu s Milanem Valentou) Prázdnin. Speciální pedagog a právník. Před dvaatřiceti lety se mu zdálo podivným, aby prázdniny byly jen samý odpočinek a stál u založení tradice, která každý rok přivádí mezi partu výborných lektorů a kamarádů dnes už stovky českých, moravských a slezských učitelek a občas i učitelů. Obecně býval považován za typického workoholika. Postupující léta mění i tuto nepříliš milou vlastnost. Jinak působí na Ústavu speciálně pedagogických studií PdF Univerzity Palackého v Olomouci. Hodně se věnoval (a stále věnuje) právnímu řešení veřejných služeb (vzdělávání, sociální služby, zdravotní péče, zaměstnanost), určených dětem a osobám se zdravotním postižením. Kromě toho vybavuje posluchače svých kurzů i nezbytným minimem právních znalostí pro jejich působení ve hře zvané „vzdělávání“.

Činnost na prázdninách

Vedoucí. A kromě toho – ve volných chvílích – lektor přednáškového cyklu zaměřeného jednou na problémy vztahů ve školství nahlížené kličkami českých paragrafů, jindy na problémy párového soužití zvaného manželství.

Světové proslulosti dosáhla (zejména na Litoměřicku 😊 )  jeho přednáška

„Vesele k rozvodu“