Prázdniny

… trochu jinak

Jan Michalík

Jan Michalík

Jan Michalík

prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

Jeden ze dvou zakladatelů (spolu s Milanem Valentou) Prázdnin. Speciální pedagog a právník. Před třinácti lety si řekl, že je škoda, aby prázdniny byly samý odpočinek a stál u založení tradice, která každý rok přivádí mezi partu výborných lektorů a kamarádů desítky českých, moravských a slezských učitelek a občas i učitelů. Obecně je považován za typického workoholika. Pracuje zpravidla čtrnáct hodin denně a to na projektech souvisejících s Katedrou speciální pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci, Výzkumným centrem integrace zdravotně postižených, Národní radou zdravotně postižených, Vládním výborem pro zdravotně postižené občany, Novinami MF Dnes, Můžeš, Koneckonců, Domácí péče a dalšími místy, institucemi a jevy v České republice.

Činnost na prázdninách

Vedoucí. Kromě toho – ve volných chvílích – lektor přednáškového cyklu zaměřeného jednou na problémy vztahů ve školství nahlížené kličkami českých paragrafů, jindy na problémy párového soužití zvaného manželství. Světové proslulosti dosáhla (zejména na Zábřežsku) jeho přednáška „Vesele k rozvodu“.