Prázdniny

… trochu jinak

Program 2014

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2014 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. A již podesáté to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed šumných lesů a přírody.  Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení.

 DOPOLEDNE:    praktické semináře pod vedením lektorů:

 PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor, téma: Muzikoterapie

 Mgr. Martin D. Polínek,  Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci, téma: Gestaltdrama – setkání s vlastním „Já

 PaedDr. František Zborník, dramaturg a režisér, téma: Jak se dělá divadlo s dětmi

Zájemci/kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budeme zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací a vposled i zásadami pro jevištní tvar.

 

ODPOLEDNE:  

 Terapeutický tanec a pohyb – PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., Filosofická fakulta MU Brno

 Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti, (praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

 Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy

2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

 Průběžně:

 Břišní a jiné relaxtance                               – vede Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr                                  – vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování                                  – vede PaedDr. Luboš Holzer

Autorská čtení                                              –  přítomní básníci a spisovatelé

Podpůrná opaření pro žáky se SVP           – vede doc. Jan Michalík

Pedagogický seminář                                  – vede Mgr. Jiří Pokorný

 

V areálu bude k dispozici hospůdka „U nás doma“.

 

Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …
Vedoucí jsou i letos oblíbené studentky pedagogické fakulty

 

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 17. – 23. 8. 2014  (Ne – So)

 

Cena pro účastníka programu je 4.240,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 2.720,- Kč a 12 až 15 let 2.900,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně, …) 3.200,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurz je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách, a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace: http://prazdniny.albiso.cz, www.nidv.cz

E-mail: prazdniny@klikni.cz,    strasik@nidv.cz

 

Comments are closed.