Prázdniny

… trochu jinak

Program 2012

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

 

o prázdninách 2012 se opět sejdeme – tentokráte podvacáté!!!, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. A již pošesté to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody.

Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:    

praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) pod  vedením osvědčených lektorů: 

Doc. PaedDr. Jan Slavík, Ph.D. a PaedDr. Vladimíra Slavíková,  Pedagogická fakulta UK Praha – zaměřeno na arteterapii a artefiletiku

PaedDr. Luboš Holzer,  samostatně činný lektor – zaměřeno na muzikoterapii

Mgr. Martin D. Polínek,  Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci – zaměřeno na výchovnou dramatiku a dramaterapii

 

ODPOLEDNE:  

Učíme se (mnohému) dramatickou hrou

(vědomosti v souvislostech, poznávací a sociální dovednosti)

doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání „lepších” řešení)

PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

 

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

(outdoor drama; scéničnost v lidském chování; využití metod dramatické výchovy v OSV; OSV ve škole apod. – definitivní výběr témat na místě). Doc.PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha.

 

průběžně:

 Výživové poradenství, kurzy hubnutí          – vede Mgr. Eva Urbanová     

(Výživa dětí-Superpotraviny-ZUMBA!!!!)

Břišní a jiné relaxtance                   – vede Mgr. Dáša Vašíčková 

Prázdninový orchestr                      – vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování                      – vede PaedDr. Luboš Holzer 

Výtvarná a artefiletická dílna                      – vede Dr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Literatura jako východisko k didaktické hře aneb Slovo nechť hravým tělem učiněno jest      – vede Dr. František Zborník

Hlas – nástroj pedagoga                 – vede Mgr. Jiří Pokorný  

Psychologie morálky a „grázlové“
ve škole
                                            – vede Dr. Pavel Vacek

Autorská čtení                                 –  přítomní básníci a spisovatelé

Posezení u baru                               –  vedou znalci lidských potřeb                                                 

 Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění … Vedoucí je i letos velmi oblíbená Mgr. Jana Vožechová, Ph.D.

 

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 19. – 25. 8. 2012. (Ne-So)

Cena pro účastníka programu je 3.880,- Kč, pro dítě  v táboře 2. 520,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2 900,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut  program,  celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na těchto stránkách  a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace nawww.nidv.cz

Mail: prazdniny@klikni.cz

Comments are closed.