Prázdniny

… trochu jinak

Program 2023

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již

TŘICÁTÝ  PRVNÍ ROČNÍK

Prázdniny trochu jinak“ se uskuteční v termínu – 25. 8. 2023 (So – Pá)

 Cena pro účastníka programu je 6.480,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 4.280,- Kč a 12 až 15 let 4.880,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně) je cena 5.180,- Kč. (vzhledem k velkému zájmu
o účast bude dána přednost účastníkům před doprovodem).

V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách
a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci dětského tábora s programem.

Program je řádně akreditován u MŠMT a účastníci obdrží osvědčení a lze jej tedy uhradit z prostředků školy na DVPP.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedeném odkazu, a Váš pobyt bude rezervován. Posléze obdržíte další informace k úhradě, příjezdu a pobytu.

DOPOLEDNE:     praktické semináře pod vedením lektorů: 

PaedDr. Lubomír Holzer, samostatně činný lektor,

téma: Muzikoterapie

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno

téma: Terapeutický tanec a pohyb

Mgr. Martin D. Polínek, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc

téma: Gestalt drama a dramaterapie všedního života

 

ODPOLEDNE:  

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení), doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.,  PdF Univerzita Hradec Králové.

Všichni (skoro pořád…) hrajeme „divadlo“ nebo

„Nebojme se Šejkspíra …“

„Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka nebo Shakespearovy hry jako „případové psychologické studie“. doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU a FF UK Praha.

Břišní a jiné relaxtance                    –  Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr a sbor          –  Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování                      –  PaedDr. Lubomír Holzer

Autorská čtení                                   –  přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář                       –  Mgr. Jiří Pokorný

Arte na všechny způsoby                 – Ing. Arch. Markéta Šafferová

 

Překvapení pro XXXI. ročník:     

1) „Prázdninová lenoška“ Ivo Šmoldase

2) „Prázdninová revize RVP ZV“  Mgr. Jan Jiterský, MŠMT

 

V areálu bude opět k dispozici hospůdka U Františka
s lokálními pochutinami jsoucími převážně v souladu se zásadami zdravé výživy a se zvláštním zřetelem k dodržování  pitného režimu.

 

Comments are closed.