Prázdniny

… trochu jinak

Program 2020 (15. – 21. 8. )

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již dvacátý osmý ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu
pořádaného v rekreačním středisku  Nesměř u Velkého Meziříčí

 PRÁZDNINY TROCHU JINAK  – XXVIII.

Informace o netradičním prázdninovém pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol

zaměřeném primárně na výchovnou dramatiku, dramaterapii muzikoterapii, terapeutický tanec a jejich užití v praxi škol a školských zařízení, doplněném speciálními semináři psychologie, osobnosti a komunikace, podpořeném vizualizací a lekcemi relaxačně – kondičních  cvičení i břišních tanců, a to vše ve spojení s týdenním pobytem v krásné přírodě

prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. & prof. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.

ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem ČR

Comments are closed.