Prázdniny

… trochu jinak

Program 2016 (14. – 20. 8.)

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách cialis tadalafil 20mg tablets 2016 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, legrací, odpočinkem i relaxací. Po loňském hlasování účastníků a lektorů zaměřeném na výběr ze dvou potenciálních destinací (hory vers. meandrující řeka) Prázdnin trochu jinak 2016, rozhodla převaha hlasů opět ve prospěch Vysočiny s údolím řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí – pro rekreační středisko Nesměř (Nesměřské údolí) v náručí líbezných a houboplodných (sic) lesů a hvozdů. Nabízíme program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

canada pharmacy technician salary

DOPOLEDNE:

praktické semináře pod vedením lektorů:

PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor, téma: Muzikoterapie

Mgr. Martin D. Polínek, Ph.D., PF UP v Olomouci, téma: Gestaltdrama – setkání s vlastním „Já

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno, Téma: Terapeutický tanec a pohyb

ODPOLEDNE: viagra 50 mg prices

Divadlo jako nástroj poznávání světa – PaedDr. František Zborník – dramaturg a režisér

Zájemci/kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budeme zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací a vposled i zásadami pro jevištní tvar.

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti – Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova – Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., DAMU Praha a FF UK Praha

1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy

2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka

 

PRŮBĚŽNĚ:

Břišní a jiné relaxtance canadianpharmacyonline-rx.comvede Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr a sbor – vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování – vede PaedDr. Luboš Holzer

Autorská čtení – přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář – vede Mgr. Jiří Pokorný

Žáci se SVP a podpůrná opatření – vede doc. Jan Michalík

V areálu bude k dispozici hospůdka „U nás doma“.

Základní charakteristika pobytu:

 

Dny jsou naplněny aktivitami, viagra for sale střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné, každý si může vybrat předem podle svého zájmu a směrování.

Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti canadian online pharmacy let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění

Cena pro účastníka programu je 4.420,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 2.920,- a 12 až 15 let 3120,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně) je cena 3.360,- Kč.

Dovolujeme si upozornit, že kurz je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci dětského tábora s programem.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách, a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

 

Comments are closed.