Prázdniny

… trochu jinak

Program 2015

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2015 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. A již podesáté!!! to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody.  Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:    

praktické semináře pod vedením lektorů:

PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor
téma: Muzikoterapie

Mgr. Martin D. Polínek,  Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci
téma: Gestaltdrama – setkání s vlastním „Já

 

PhDr. Jarmila Dosedlová, Ph.D., Filosofická fakulta MU Brno

téma: Terapeutický tanec a pohyb

 

ODPOLEDNE:  

 

Jak se dělá divadlo s dětmi

Zájemci/kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budeme zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací a vposled i zásadami pro jevištní tvar.

PaedDr. František Zborník dramaturg a režisér

 

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

 

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy

2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

průběžně:

 

Břišní a jiné relaxtance                             – vede Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr                               – vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování                               – vede PaedDr. Luboš Holzer

Autorská čtení                                            –  přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář                               – vede Mgr. Jiří Pokorný

Žáci se SVP a podpůrná opatření          – vede doc. Jan Michalík

 

V areálu bude k dispozici hospůdka „U nás doma“.

Základní charakteristika pobytu:

Dny jsou naplněny aktivitami, střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné – ale hodně oblíbené, každý si může vybrat podle svého zájmu a směrování.

 

Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

Cena pro účastníka programu je 4.290,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 2.790,- a 12 až 15 let 2.990,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně) je cena 3.240,- Kč.

Dovolujeme si upozornit, že kurz je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na těchto webových stránkách – viz přihlášky, a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace
a pozvánku na akci.

Přihlásit se lze v dabázi NIDV on-line přímo zde:

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=44623&operace=detail

Další informace: http://prazdniny.albiso.cz, www.nidv.cz

Mail: prazdniny.nesmer@seznam.cz

nebo:    strasik@nidv.cz

Comments are closed.