Prázdniny

… trochu jinak

Program 2009

Prázdniny trochu jinak XVII

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již šestnáctý ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pořádaného v rekreačním středisku v Nesměři u Velkého Meziříčí

Informace o netradičním prázdninovém pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol zaměřeném primárně na výchovnou dramatiku a muzikoterapii, artefiletiku a jejich užití v praxi škol a zařízení doplněném speciálními semináři psychologie osobnosti, práva a komunikace podpořeném speciálními relaxačními hodinami kondičního a relaxačního cvičení.


prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a Národním informačním a poradenským servisem pro kulturu
www.nidv.cz a http://prazdniny.xf.cz


Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2009 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. A již potřetí to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody. Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

 

DOPOLEDNE:
praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) a artefiletiky pod vedením osvědčených lektorů:

Doc. PaedDr. Jan Slavík, Ph.D. a PaedDr. Vladimíra Slavíková, Pedagogická fakulta UK Praha – zaměřeno na arteterapii a artefiletiku
PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor – zaměřeno na muzikoterapii
Mgr. Martin D. Polínek,Ph.D. Pedagogická fakulta UP v Olomouci – zaměřeno na výchovnou dramatiku a dramaterapii

ODPOLEDNE:
Učíme se sociálním dovednostem
(sociální dovednosti a improvizační hry; příběhová dramata)
Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha a Divadelní fakulta AMU Praha
Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti
(praktické cvičení na hledání „lepších“ řešení)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Dramatická výchova a osobnostní a sociální výchova
(outdoor drama; scéničnost v lidském chování; využití metod dramatické výchovy v OSV; OSV ve škole apod. – definitivní výběr témat na místě)
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

PRŮBĚŽNĚ:
Kurs kondičního cvičení
– vede Mgr. Eva Urbanová
(metoda PILAtes, power joga, bodyforming, klasický aerobik)
Výživové poradenství, kurzy hubnutí
– vede Mgr. Eva Urbanová
(Výživa dětí-Superpotraviny-Doplňky stravy)
Vizualizační a relaxační cvičení
– vede prof. Milan Valenta
Prázdninové flétnování
– vede Mgr. Jiří Strašík
Šamanské bubnování
– vede PaedDr. Luboš Holzer
Výtvarná a artefiletická dílna
– vede Dr.Petra Potměšilová, Ph.D.
„Od komédyje k tragédyji“
– od tragédyje po komédyji, vede Mgr. Jiří Pokorný
Psychologie morálky a „grázlové“ ve škole
– vede Dr. Pavel Vacek
Autorská čtení
– přítomní básníci a spisovatelé

DĚTSKÝ TÁBOR:
Také letos zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 16. – 22. 8. 2009. Cena pro účastníka programu je 3.550,- Kč, pro dítě v táboře 2.120,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2.600,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora. V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na těchto webových stránkách a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (květen) obdržíte

bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace na: http://prazdniny.xf.cz, www.nidv.cz
Mail: janmichalik@email.cz, valenta22@tiscali.cz, strasik@nidv.cz

 

Comments are closed.