Prázdniny

… trochu jinak

Program 2008

Prázdniny trochu jinak XVI

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již šestnáctý ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pořádaného v rekreačním středisku v Nesměři u Velkého Meziříčí

Informace o netradičním prázdninovém pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol zaměřeném primárně na výchovnou dramatiku a muzikoterapii, artefiletiku a jejich užití v praxi škol a zařízení doplněném speciálními semináři psychologie osobnosti, práva a komunikace podpořeném speciálními relaxačními hodinami kondičního a relaxačního cvičení.


Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání a Národním informačním a poradenským servisem pro kulturu
www.nidv.cz a http://prazdniny.xf.cz


Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2008 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného canadianpharmacy-drugstorerx.com poučením, odpočinkem i relaxací. A již potřetí to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody. Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:
praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) a artefiletiky pod vedením osvědčených lektorů:

PhDr. Františka Zborníka, režiséra, dramatika, spisovatele a pracovníka Ministerstva kultury ČR
Mgr. Martina Polínka z Pedagogické fakulty UP v Olomouci
Doc.PedDr.Jana Slavíka,CSc. generic cialis online z pedagogických fakult v Praze a cialis rx v Plzni

ODPOLEDNE:
Učíme se sociálním dovednostem
(týmová práce ve škole, genericviagra4sexlife.com řešení konfliktů s dětmi)
Doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti
(praktické cvičení na hledání „lepších“ řešení)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova (definitivní témata budou vybrána na místě: využití metod DV v OSV; „outdoor“ drama; řeč lidského těla apod.)
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

PRŮBĚŽNĚ:
Kurs kondičního cvičení
– vede Mgr. Eva Urbanová
(metoda PILAtes, power joga, bodyforming, klasický aerobik)
Výživové poradenství, kurzy hubnutí
– vede Mgr. Eva Urbanová
(Výživa dětí-Superpotraviny-Doplňky stravy)
Vizualizační a relaxační cvičení
– vede doc. Milan Valenta
Prázdninové flétnování
– vede Mgr. Jiří Strašík
Šamanské bubnování
– vede PaedDr. Luboš Holzer
Výtvarná a artefiletická dílna
– vede Dr.Petra Potměšilová, Ph.D.
Dramatická výchova
– od tragédyje po komédyji, vede Mgr. Jiří Pokorný Posezení u baru
– vede Petr Soukal a dr. Ledvina canadianpharmacy-drugstorerx.com se dvěma pomocníky

DĚTSKÝ TÁBOR:
Také letos zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. V táboře, jehož program je sildenafil citrate zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do cialis vs stendra přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 17. – 23. 8. 2008 Cena pro účastníka programu je 3.450,- Kč, pro dítě v táboře 2.050,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2.600,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT a je možné na úhradu použít prostředky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora.
V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace na: http://prazdniny.xf.cz, www.nidv.cz
Mail: valenta22@tiscali.cz, strasik@nidv.cz

Comments are closed.