Prázdniny

… trochu jinak

Program 2018 (19. – 25. 8.)

Vážené kolegyně, případně též kolegové,
o prázdninách 2018 se opět sejdeme, tentokráte po šestadvacáté (!!!), abychom si společně užili týdne naplněného poučením, legrací, odpočinkem i relaxací. Opět na Vysočině v údolí řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí – rekreační středisko Nesměř (Nesměřské údolí) v náručí líbezných a houboplodných (sic) lesů a hvozdů. Nabízíme program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:
DOPOLEDNE:
praktické semináře pod vedením lektorů:
PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor,
téma: Muzikoterapie
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno
téma: Terapeutický tanec a pohyb

ODPOLEDNE:
Divadlo jako nástroj poznávání světa
Zájemci/kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budeme zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací a vposled i zásadami pro jevištní tvar.
PaedDr. František Zborník – dramaturg a režisér

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti
(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)
doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PdF Univerzita Hradec Králové

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova
1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy
2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU a FF UK Praha

PRŮBĚŽNĚ:
Břišní a jiné relaxtance – Mgr. Dáša Vašíčková
Prázdninový orchestr a sbor – Mgr. Jiří Strašík
Šamanské bubnování – PaedDr. Luboš Holzer
Autorská čtení – přítomní básníci a spisovatelé
Pedagogický seminář – Mgr. Jiří Pokorný (popřípadě i mykologická poradna)
Vesele k rozvodu – prof. Jan Michalík a doc. P. Vacek
(smutná část rodinného práva)

V areálu bude k dispozici hospůdka „U nás doma“.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POBYTU:
Dny jsou naplněny aktivitami, střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné, každý si může vybrat předem podle svého zájmu a směrování.
DĚTSKÝ TÁBOR:
Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

Těšíme se na Vás

Comments are closed.