Prázdniny

… trochu jinak

Program 2017

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2017 se opět sejdeme, tentokráte po pětadvacáté (!!), abychom si společně užili týdne naplněného poučením, legrací, odpočinkem i relaxací. Opět na Vysočině v údolí řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí – rekreační středisko Nesměř (Nesměřské údolí)  v náručí líbezných a houboplodných (sic) lesů a hvozdů.  Nabízíme program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

 DOPOLEDNE:    

praktické semináře pod vedením lektorů: 

PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor,

téma: Muzikoterapie

 

Mgr. Martin D. Polínek,  Ph.D., Pedagogická fakulta UP v Olomouci

téma: Gestaltdrama – setkání s vlastním „Já“

 

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno

Téma: Terapeutický tanec a pohyb

 

ODPOLEDNE:  

Divadlo jako nástroj poznávání světa

Zájemci/kyně si dovezou krátké prozaické texty, jež jsou vhodné pro určitý věk dětí. V dílně se budeme zabývat dramaturgií textů, jejich dramatizací

a vposled i zásadami pro jevištní tvar.

PaedDr. František Zborník – dramaturg a režisér

 

Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

Doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

 

Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy

2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka

Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

 

PRŮBĚŽNĚ:

Břišní a jiné relaxtance  – vede Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr a sbor  – vede Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování   – vede PaedDr. Luboš Holzer

Autorská čtení  –  přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář   – vede Mgr. Jiří Pokorný

Žáci se SVP a podpůrná opatření – vede doc. Jan Michalík

 

V areálu bude k dispozici hospůdka „U nás doma“.      

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA POBYTU:

Dny jsou naplněny aktivitami, střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné, každý si může vybrat předem podle svého zájmu a směrování.

DĚTSKÝ TÁBOR:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. 

V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

Těšíme se na Vás!

                            

Comments are closed.