Prázdniny

… trochu jinak

Program 2005

Prázdniny trochu jinak – XII

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již třináctý ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pořádaného v rekreačním středisku v Nesměři u Velkého Meziříčí

Přihláška netradičního prázdninového pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol zaměřený primárně na výchovnou dramatiku a muzikoterapii, její užití v praxi škol a zařízení doplněný speciálními semináři psychologie osobnosti, práva a komunikace podpořený speciálními relaxačními hodinami kondičního a relaxačního cvičení.


Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání Praha podrobnosti na www.nidv.czwww.prazdniny.aktualne.cz


Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2005 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. Tentokrát to bude v překrásném prostředí nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed krásných lesů a přírody.

Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:
praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) pod vedením osvědčených lektorů:

PhDr. Františka Zborníka, IPOS Praha a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jiřího Pokorného z Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích
Mgr. Martina Políneka z Pedagogické fakulty UP v Olomouci

ODPOLEDNE:
Učíme se sociálním dovednostem
(týmová práce ve škole, řešení konfliktů s dětmi)
PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti
(praktické cvičení na hledání „lepších“ řešení)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Řeč lidského těla. Principy výchovné dramatiky
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

PRŮBĚŽNĚ:
Kurs kondičního cvičení
– vede Mgr. Eva Urbanová
Vizualizační a relaxační cvičení
– vede doc. Milan Valenta
Prázdninové flétnování
– vede Mgr. Jiří Strašík

I pro 13. ročník připravujeme pokračování netradičních prázdninových seminářů:
Jak přežít manželství – kurz řešení krize partnerských vztahů – vede psycholog a právník (stále ještě ženatí)
Výtvarná dílna – v průběhu „Prázdnin“ znovu zařazujeme výtvarný kurz vedený olomouckým malířem Vítem Johnem.

DĚTSKÝ TÁBOR:
Také letos zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 15. – 21. 8. 2005. Cena pro účastníka programu je 3.180,- Kč, pro dítě v táboře l. 990,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2.500,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT pod č.: 29472/2003-25-211 a je možno na úhradu použít prostředků dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora. V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace na: www.prázdniny.aktuálně.czwww.nidv.cz

 

Comments are closed.