Prázdniny

… trochu jinak

Program 2019 (18. – 24.8.)

Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2019 se opět sejdeme, tentokráte po sedmadvacáté (!!!), abychom si společně užili týdne naplněného poučením, legrací, odpočinkem i relaxací. Opět na Vysočině v údolí řeky Oslavy nedaleko Velkého Meziříčí – rekreační středisko Nesměř (Nesměřské údolí) v náručí líbezných a houboplodných (sic!) lesů a hvozdů. Nabízíme program,
z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:    

praktické semináře pod vedením lektorů:

 PaedDr. Luboš Holzer, samostatně činný lektor,

téma: Muzikoterapie

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D., Filozofická fakulta MU Brno

téma: Terapeutický tanec a pohyb

Mgr. Martin D. Polínek, Ph.D. Pedagogická fakulta UP Olomouc

téma: Gestalt drama a dramaterapie všedního života

 

 ODPOLEDNE:  

 Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti

(praktická cvičení na hledání ”lepších” řešení)

doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., PdF Univerzita Hradec Králové

 Osobnostní a sociální výchova a dramatická výchova

  1. Divadelně-dramatické činnosti jako metody osobnostní a sociální výchovy
  2. „Divadýlka“ a „scénky“ v každodenním chování a jednání člověka

doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU a FF UK Praha

 

průběžně:

Břišní a jiné relaxtance                              – Mgr. Dáša Vašíčková

Prázdninový orchestr a sbor                   – Mgr. Jiří Strašík

Šamanské bubnování                                – PaedDr. Luboš Holzer

Autorská čtení                                              – přítomní básníci a spisovatelé

Pedagogický seminář                                 – Mgr. Jiří Pokorný

 

NOVĚ v roce 2019:

V rámci 27. ročníku uvedeme vzpomínku na dlouholetého lektora našich „Prázdnin“ Františka Zborníka:

Divadelní představení divadla „Pod čarou“ z České lípy. Uvede hru scénáristy a režiséra Františka Zborníka „O 14 dní dříve aneb svoboda nadvakrát“.
– hudební komedie, která s nadhledem dává nahlédnout na písecké události kolem vzniku Československa.

 

V areálu bude opět k dispozici hospůdka „U nás doma“, která však bude ke dni zahájení 27. ročníku slavnostně přejmenována!                                  

Základní charakteristika pobytu:

Dny jsou naplněny aktivitami, střídají se pohybové aktivity s přemýšlením, je dostatek prostoru pro relaxaci. Všechny aktivity jsou dobrovolné, každý si může vybrat předem podle svého zájmu a směrování.

Dětský tábor:

Také v tomto ročníku zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu.
V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění

Těšíme se na Vás!

 Cena pro účastníka programu je 4.980,- Kč, pro dítě ve věku 6 až 11 let 3.420,- Kč a 12 až 15 let 3.620,- Kč, pro doprovod (manžel, babička, tchýně) je cena 3.880,- Kč. Středisko nabízí vegetariánskou stravu za příplatek 240,- Kč.

Dovolujeme si upozornit, že kurz je nově akreditován na MŠMT tak, aby se na úhradu daly použít prostředky z tzv. šablon, konkrétně v oblasti „Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů“. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách
a budově rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci dětského tábora s programem.

V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách, a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců (duben-květen) obdržíte bližší informace
a pozvánku na akci.

Přihlásit se lze přímo zde:

http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/3431-prazdniny-trochu-jinak?search=&filter_date[0]=8-2018&filter_finished=0&filter_state[0]=16&program_code=

 

Pokud se nebudete přihlašovat přes výše uvedený odkaz NIDV (např. pokud nejste pedagogickým pracovníkem), využijte přihlášku, kterou najdete také v příloze mailu.

 

Dotazy k programu:               prazdniny.nesmer@seznam.cz

Dotazy k osvědčení:                strasik@nidv.cz

Comments are closed.