Prázdniny

… trochu jinak

Program 2006

Prázdniny trochu jinak XIV

Dovolujeme si pozvat širokou pedagogickou veřejnost na již čtrnáctý ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pořádaného v rekreačním středisku v Nesměři u Velkého Meziříčí

Přihláška netradičního prázdninového pobytu pro pedagogy mateřských, základních, speciálních, středních a vysokých škol

zaměřený primárně na výchovnou dramatiku a muzikoterapii, její užití v praxi škol a zařízení

doplněný speciálními semináři psychologie osobnosti, práva a komunikace

podpořený speciálními relaxačními hodinami kondičního a relaxačního cvičení.


Doc. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D.
ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání Praha podrobnosti na www.nidv.czhttp://prazdniny.xf.cz


Vážené kolegyně, případně též kolegové,

o prázdninách 2006 se opět sejdeme, abychom si společně užili týdne naplněného poučením, odpočinkem i relaxací. Tentokrát to bude v překrásném prostředí Vysočiny nedaleko Velkého Meziříčí v rekreačním středisku Nesměř uprostřed tasovských lesů a přírody.Nabízíme Vám program, z něhož si můžete vybrat podle vlastního uvážení:

DOPOLEDNE:
praktické semináře dramiky (výchovné dramatiky) pod vedením osvědčených lektorů:

PhDr. Františka Zborníka, IPOS Praha a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Jiřího Pokorného z Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích, Českokrumlovské divadlo
Mgr. Martina Políneka z Pedagogické fakulty UP v Olomouci

ODPOLEDNE:
Učíme se sociálním dovednostem
(týmová práce ve škole, řešení konfliktů s dětmi)
PhDr. Hana Kasíková, CSc., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha
Dramata mezilidských vztahů a jejich psychologické souvislosti
(praktické cvičení na hledání „lepších“ řešení)
PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
Osobnostní a sociální výchova v Rámcovém vzdělávacím programu – implementace OSV do ŠVP, vybraná témata a to konkrétně dle dohody…
Outdoor drama – praktické přemítání nad možnostmi spojení pobytu v přírodě a divadelnosti, zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy a to vše
Doc. PhDr. Josef Valenta, CSc., Divadelní fakulta AMU Praha a Filosofická fakulta Univerzity Karlovy Praha

PRŮBĚŽNĚ:
Kurs kondičního cvičení
– vede Mgr. Eva Urbanová
Vizualizační a relaxační cvičení
– vede doc. Milan Valenta
Prázdninové flétnování
– vede Mgr. Jiří Strašík

I pro 14. ročník připravujeme pokračování netradičních prázdninových seminářů:
Jak přežít manželství – kurz řešení krize partnerských vztahů – vede psycholog a právník (stále ještě ženatí)
Výtvarná dílna – v průběhu „Prázdnin“ znovu zařazujeme výtvarný kurz vedený olomouckým malířem Vítem Johnem.
Šamanské bubnování (dílna muzikoterapie) povede dr. Luboš Holzer

DĚTSKÝ TÁBOR:
Také letos zabezpečujeme paralelně běh letního tábora pro Vaše děti od šesti let, tak, abyste se mohli v pohodě věnovat programu. V táboře, jehož program je zařízen tak, že v době Vaší účasti v seminářích pečují o děti studentky pedagogické fakulty, budou děti chodit do přírody a účastnit se her a jiného prázdninového dovádění …

„Prázdniny“ se uskuteční v termínu 20. – 26. 8. 2006. Cena pro účastníka programu je 3.240,- Kč, pro dítě v táboře l. 990,- Kč a pro doprovod (manžel, babička, tchýně …) 2.500,- Kč. Dovolujeme si upozornit, že kurs je akreditován MŠMT pod č.: 29472/2003-25-211 a je možno na úhradu použít prostředků dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V ceně je zahrnut program, celodenní strava i ubytování v chatkách rekreačního zařízení. Děti mohou být ubytovány společně s Vámi či samostatně v rámci tábora. V případě zájmu vyplňte a odešlete přihlášku, kterou získáte na níže uvedených webových stránkách a Váš pobyt bude rezervován. Během jarních měsíců obdržíte bližší informace a pozvánku na akci.

Další informace na: http://prazdniny.xf.czwww.nidv.cz

 

Comments are closed.