Prázdniny

… trochu jinak

Petra Potměšilová

PhDr. & Mgr. Petra Potměšilová, Ph.D.

Vystudovala PedF UK obor Integrované studium speciální pedagogiky – učitelství na spec. školách se zaměřením na surdopedii, logopedii a výtvarnou výchovu.  Na téže fakultě obhájila v roce 2004 doktorát v oboru Teorie výtvarné výchovy. V roce 2009 absolvovala studium jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci. V letech 1999–2002 absolvovala sebezkušenostní výcvik v arteterapii.

Třináct let pracovala jako učitelka nejdříve na SŠ  pro žáky se sluch. postižením později pak v MŠ pro žáky se sluch. postižením. Jako externista pracovala na Katedře speciální pedagogiky PedF UK, PedF UP. Od roku 2009 působí jako odborná asistentka na Katedře křesťanské výchovy CMTF UP. Její odborné zaměření je speciální pedagogiky, psychologie žáků s postižením a arteterapie.

Činnost na prázdninách

Výtvarná dílna se zaměřením na arteterapii a artefiletiku